Ramazan Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Ordu Valiliğince, 15 Haziran 2018 Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı Ordu İli genelinde trafik tedbirleri alındı.

Vali Seddar Yavuz imzasıyla İlçe Kaymakamlıklarına ve ilgili kamu kurumlarına gönderilen genelgede;

“Her yıl ülkemizde trafik kazaları sonucunda birçok vatandaşımız yaralanmakta veya hayatını kaybetmekte, çok sayıda vatandaşımız ise hayatının geri kalan kısmını engelli olarak geçirmek durumunda kalmaktadır. Bunlarla birlikte trafik kazalarından sonra büyük çapta ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Trafik kazalarının önemli bir kısmı hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali ile sürücülerin sabırsız davranışları gibi sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır.Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla özellikle Ramazan Bayramı tatili öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde İl EmniyetMüdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, bayram tatilinde kazaların en alt düzeye düşürülmesi amacıyla aşağıda belirtilen trafik tedbirleri planlanacak ve uygulanacaktır” denilmektedir.

Alınan Trafik Tedbirleri İse Şöyle;
A)GENEL HUSUSLAR
1.Trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, büro hizmetlerinde görevli personel, denetim ekiplerine takviye edilecektir.
2.Trafik birimlerine ait hizmet binalarının çevre koruma nöbetleri, bayram süresince takviye edilen genel hizmet personeli tarafından tutulacak, tüm trafik personeli, fiilen denetim hizmetlerinde görevlendirilecektir.
3.Bayram tatili süresince, genel hizmet birimlerinden maksimum sayıda personel ile trafik birimleri takviye edilecek ayrıca gerek görülmesi halinde diğer birimlerin resmi araçlarından da yararlanılacaktır.
4.Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak GÖRÜNÜR olmaları sağlanacak, güzergâhta ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, bekleme ve denetleme noktalarındaki ekip ve personelin görünürlüğünü artırmak amacıyla, ekip araçları yola 90 derece açıyla bulundurulacaktır.
5.Trafik birim amirlerince, “Karar Destek Sistemleri” olarak da adlandırılan istatistiki verilerden de yararlanarak, sorumlulukları altındaki karayolunda kazaya sebebiyet veren ihlallerin nerelerde gerçekleştiği ve bunların hangi ihlaller olduğu, bu ihlaller nedeniyle kazanın meydana geldiği kavşak geometrisi, yatay ve düşey geometri, oluş türleri, zamanları, sürücü kusurları ile kaza yerleri gibi bilgilere dayalı olarak denetimlerin yapılacağı kesimler ve saatlere ilişkin planlar oluşturulacaktır.
6.Trafik ihlalleri ve kazaların arttığı kesimler ile trafiğin yoğunlaştığı bölgelere trafik ekiplerinin görünürlük etkisini ve sıklığını artırmak amacıyla yaptırılan “Maket/Model Trafik Ekip Araçları”nın temiz, bakımlı ve gece de görünürlüklerinin artırılması amacıyla tepe lambalarının çalışır vaziyette bulundurulacak ve zaman zaman ekip araçları bu model/maket araçlarla aynı yerde görevlendirilerek, algının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
7.Denetim bölgelerinde; “Trafik Kazaları ve Denetimlerinde Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge”de belirtildiği şekilde şerit daraltması yapılarak, reflektif yelekler giyilecek, hava durumuna göre dominit lamba/opilektör ile el fenerleri kullanılacak, personelin sorumlu amirlerden izin almaksızın ve programda belirtilen dinlenme saat ve sürelerinin dışında “aktif denetim” görevinden ayrılmamaları sağlanacaktır.
8.Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak, işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır.
9.Sadece ihlal yapan taşıtlar değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulacak, durdurulma nedenleri ile hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte on dakika mola verilerek “dikkat ve konsantrasyonları”nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecektir.
10.Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarı ürün satan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama ve park etmeler ile yol kenarı tezgahlara ait ürün bilgi yazılarının karayolu kenarlarında, işaret levhalarında ve karayolu sınır çizgisinin içerisinde (50 m) bulundurulmasına izin verilmeyecektir.
11.Trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlaması yapılmayacaktır.
12.Trafik personelinin mazeret-senelik izinleri, görevi aksatmayacak şekilde bayram sonrasına planlanacaktır.
13.Trafik denetimleri için dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarına yakın noktalar tercih edilmeyecektir.
14.Denetleme noktalarında personelin ve durdurulan araç içindekilerin trafik ve güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınacak, başta sorumlu ve/veya nöbetçi amirler ile sıralı amirler ve görevli ekip/personeli denetlemekle görevlendirilenlerce, görev başı denetimleri yapılacak, “Ekip Görev ve Faaliyet Formları”nın ilgili bölümleri denetime ilişkin not düşülerek imzalanacaktır.
15.Denetimlerde, yol kullanıcılarına bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan el broşürleri dağıtılacak, www.trafik.gov.tr internet adresinde de yer alan kamu spotlarının yerel tv kanalları ve uygun mecralarda yayınlanması sağlanacaktır.
16.İhbar veya göreve ilişkin155 ve 156’yı arayan vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılarak, bilgi akışı sağlanacaktır.

B)TERMİNALLERDEKİ DENETİM FAALİYETLERİ
1.Yoğunluk durumuna göre terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecektir.
2.66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarının engellenmesi sağlanacaktır.
3.Terminal ve izin verilen yerler dışında, şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecektir.
4.Terminallere giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförleri ile takoğraflar denetlenecektir.
5.Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek, yolcular “otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları”, şoförler ise “taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları” konularında bilgilendirilecektir.

C)POLİS VE JANDARMA KARMA EKİPLERİYLE DENETİM
1.İhtiyaç duyulduğunda, Valilik Makamındanalınacak “Olur” dahilinde, Polis ve Jandarma Trafik Ekipleri/Timlerince müşterek denetimler gerçekleştirmek üzere, karma ekipler oluşturulacaktır.
2.İhtiyaç duyulan karma ekiplerin, trafik yoğunluğunun fazla olduğu bayram tatili öncesi ve sonunda karayollarında görev almaları ve gerek görülmesi halinde bayram süresince müşterek görevlerine devam etmeleri sağlanacaktır.
3.Jandarma sorumluluk bölgelerindeki seyahat talebi ve kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda da karma ekipler oluşturulması amacıyla, trafik polis ekipleri görevlendirilerek, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve bu sayede ölümlü kazaların önlenmesi için denetim faaliyetleri artırılacaktır.
4.Polis-Jandarma Trafik Birimleri Karma Ekipleriyle “Etkin, Sürekli ve Yoğun” bir denetim gerçekleştirileceğine dair medya ile paylaşılacak bilgiler marifetiyle sürücüler üzerinde güçlü bir “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” oluşturulacaktır.

D)KARAYOLLARINDAKİ DENETİM FAALİYETLERİ
1.Trafik ekipleri/timlerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarında etkinliği ve görünürlükleri öne çıkartılacaktır.
2.Bayram süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı 14 ve 17 Haziran 2018 tarihleri başta olmak üzere daha yoğun trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerindebulunulacaktır.
3.Güzergahlar kontrol edilerek, karayolu yapısı ve işaretlemelerdeki eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve gerektiğinde hızlı müdahale etmek üzere, karayolları birimlerinin telefon ve irtibat personelinin kimlik, adres ve sabit-GSM telefonları, trafik birimlerinde bulundurulacaktır.
4.Trafik birimlerince bayram süresine ilişkin hava durumu bilgileri, MeteorolojiMüdürlüğü ve İl Kriz Merkezlerinden alınacak, riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde, riske yönelik tedbirler geliştirilecektir.
5.Şehirlerarası karayolları üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri ekipleri, ilçe giriş-çıkışları ile trafiğin yoğun olacağı kavşaklarda düzenleme ve denetleme görevlerini görünür şekilde ve kazaların olmasını önlemek amacına yönelik olarak icra edeceklerdir. Trafik ekip ve personel sayısının yeterli olmaması halinde, diğer birimlerden karma ekipler oluşturulacaktır. Bu nedenle trafik tedbirleri talimatı, İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına gönderilecektir.
6.Denetim planları hazırlanırken, son on yılda trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği yerler, günler, saatler, güzergâhlar, kaza oluş türleri, sürücü kusurları ve trafik yoğunlukları dikkate alınacaktır.
7.Bayram tatili süresince, Ek-1’de yer alan ve son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği 20 güzergâhtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergahlarda 10-20 km’de bir resmi ekip görevlendirilecektir.
8.Kazaların yoğun olarak meydana geldiği güzergahlardan sorumlu İl Emniyet Müdürlüklerince, görevlendirilen ekiplere ilişkin bilgiler, denetim sonuçlarıyla birlikte (Ek-2) hergün saat 09.00’a kadar, EGM-Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
9.Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, “TUZAK RADAR” algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacaktır.
10.Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri ile özellikle ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiği, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla artığından bahisle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek, gerekli kontroller ile bilgilendirmelerin yapılmasına devam edilecektir.
11.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri; yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış noktası dikkate alınarak, yedek şoför olup olmadığı, takoğraf hız ve çalışma süreleri bilgileri, cihaza takılı sürücü belgesi ve diyagram kartının aracı kullanan kişiye ait olması hususları titizlikle incelenecek, takograf çıktıları (mekanik takograf hariç) “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”na eklenerek 6 ay süreyle arşivlenecektir. Şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde, “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nu geliştirmek amacıyla, bayram öncesi arife günü ile bayramın son gününde otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edilecektir.
12.Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara da bu konuda bilgi verilecektir.
13.Ağır tonajlı taşıtlar ile traktörlerde bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler, kasa ve römorkların arkasındaki reflektörler ile koruma çerçeveleri (arka ve yan) kontrol edilecektir.
14.Karayolları Genel Müdürlüğünce “Özel Yük Taşıma İzin Belgesi” ve “Özel İzin Belgesi” kapsamındaki araçların bayram süresince trafiğe çıkmamaları yönünde düzenleme yapılması halinde ayrıca bilgi verilecek olup, bu araçlar üzerinde hassasiyetle durulacaktır.
15.Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla 19/4/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılacak, gerekli bütün tedbirler alınacaktır. Münhasıran mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecektir.
16.Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek, kısıtlama ve yasaklara uymaları konusunda Ziraat Odaları ve diğer platformlarda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
17.Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde, trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtların, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmeleri sağlanacaktır.
18.Takograf ihlalleri, sigorta ve muayene kontrolleri titizlikle yapılacak, trafik birimlerine gönderilen denetim kartları güzergahtaki ekiplere zimmetlenerek sayısal takoğraf denetimlerinde mutlaka kullanılacak, PolNet-Jandarma Trafik Bilgi Sistemi (JTBS) ortamından araç ve sürücü sorguları yapılmadan cezai işlem gerçekleştirilmeyecektir.
19.Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimlere önem verilecektir. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecektir.
20.Basında sıklıkla yer alan modifiye edilmiş araç, abarth egzoz, uygunsuz ışık donanımları (standart dışı renkte daha güçlü ampul ve ışık veren ya da güçlü beyaz led ampul vb.) ve harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla, bu araçların yoğun olarak bulunduğu hedef bölgelerde ve saatlerde, asayiş ekipleri ile birlikte müşterek denetimler yapılacak, bu şekilde tespit edilen araçlara izin verilmeyecek, bu araçlara Ek-40 belgesi (Uygunsuzluk Tespit Tutanağı) düzenlenerek bayram sonrası ilk mesai gününe kadar doğrudan trafikten men edilecek ve ardından muayeneye sevk edilecektir.
21.Tescil plakalarının mevzuatta belirtilen standartlarda olmaları ve araç üzerindeki yerinin uygunluğu kontrol edilecektir.
22.Bayramda özellikle çocukların cadde sokaklarda daha yoğun bulunacakları dikkate alınarak yerleşim yerlerinde taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen uygunsuz parklanmalara izin verilmeyecek, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlarımızın trafikte erişimlerini kolaylaştırmak için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar cezaları uygulandıktan sonra derhal kaldırılacaktır.
23.Gece denetimlerinde, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere 24:00-02:00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda ağırlık verilecektir.
24.Şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacaktır.
25.Yol kontrol ve uygulama noktalarında, güvenlik ve trafik denetimleri birlikte yürütülecek, trafik personeli araç ve sürücü sorgulamaları ile denetimlerini gerçekleştirecektir.
26.Ekiplerin sorguladıkları araç ve sürücüler ile uygulamış oldukları cezalar, merkezden sondaj usulü log kayıtları üzerinden incelenecek,usulsüzlük görülmesi halinde işlem başlatılacaktır.
27.Gerek 27. Dönem Milletvekili Seçimleri gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bayram tatilinin hemen sonrasında yapılacağı gerçeği göz önünde bulundurularak başta siyasi parti ve adayların bu vesile ile düzenleyecekleri araç konvoyları ve siyasi parti liderlerinin şehirlerarası karayolunda yapacakları seyahatlerde ve şehir/ilçe girişlerinde düzenlenecek karşılama konvoylarında aşırı hız, takip mesafesinin korunmaması ve benzeri trafik akışını engelleyecek, trafik kazası riskini artıracak durumların meydana gelebileceği öngörülerek siyasi parti ve adayların düzenleyeceği araç konvoyları ile ilgili konvoy oluşmasını engellemeyecek şekilde trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak tedbirlerinin planlaması ve alınması sağlanacaktır.

E)KAZA MEYDANA GELMESİ HALİNDE
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüslerinin ölümlü veya yaralanmalı kazaya karışması halinde;
1.Kazaya karışan araç/araçların ilk hareket noktaları ile saatleri ve güzergâhları, varış noktaları/illeri,
2.Sürücülerin en son mola verdikleri yer ve saat,
3.Mola yerinin kaza noktasına olan uzaklığı (km ve zaman),
4.Kazanın meydana geldiği saatte, il mülki sınırları içerisindeki tüm trafik ekiplerinin konumları ve hangi denetim türünü ifa ettikleri, GPS konumları, bu konumların güzergâh üzerinde nereye denk geldiği ile bulundukları lokasyonlarının görev planındaki ve “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”ndaki yer ile örtüşüp örtüşmediği,
5.Personelin ne kadar araç ve sürücü sorgusu yaptıkları,
6.Kazaya karışan taşıt sürücüleri ile seyahat süresince her hangi bir denetim noktasında yüzyüze temas kurulup kurulmadığı,
bilgilerini içeren Ek-3’te örneği gönderilen “Bilgi Notu” hazırlanarak EGM-Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığına EBYS üzerinden, Jandarma Genel Komutanlığına ise JNET üzerinden ilgili personele e-posta ile gönderilecektir.

F)KOORDİNASYON
Bayram tedbirlerine ilişkin istatistiklerin oluşturulması için;
1.Herhangi bir nedenle karayolunun trafiğe kapandığı durumlar,
2.Meydana gelen ölümlü ve/veya yaralanmalı tüm trafik kazalarına ait bilgiler; Trafik Kazası Bildirim Formuna (Ek-4) işlenerek Emniyet Genel Müdürlüğünün 0505 318 00 88 ve 0312 462 21 91-92 numaralı telefonları ile 0312 462 21 99 numaralı faksına bildirilecek vekazaların gecikmeksizin günlük olarak PolNet kaza projesine veri girişinin yapılması sağlanacaktır.
3.Jandarma sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü/yaralanmalı trafik kazaları gecikmeksizin, Jandarma Trafik Bilgi Sistemine (JTBS) girilecektir.
4.Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca bir önceki güne ait ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına ait istatistikler her gün saat 08:00’de kaza.danisma@egm.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

Ramazan Bayramı tatilinde tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla, bayrama ilişkin talimatın görevli tüm personele eğitim toplantısı şeklinde açıklanarak, tutanak düzenlenmesi ve dosyasında muhafaza edilmesini, tedbirlerinkaymakamlar, kolluk kuvvet amirleri ve diğer görevlilerceönemle takip edilerekuygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesinirica ederim.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Bu İçerik Yoruma Kapatılmıştır.

Yorum Yaz

Ramazan Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Asayiş

12/06/2018 | Yorum Yok | 958 | Sercan Çakmak

fenomenbet giriş fenomenbet fenomenbet giriş deneme bonusu instagram takipçi satın al
sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort seks hikayeleri erotik film izle
buca escort buca escort seks hikayeleri sex izle eryaman escort antalya escort burdur escort bodrum escort bodrum escort escort alanya
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bursa bayan escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort izmit escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan